tag "注氧"

我是泡泡超人✪Bikendo高度注氧炭酸水素水面膜

為肌膚注氧, 喚醒沉睡肌膚! 每星期除左要做磨沙去角質外, 深層既肌膚補濕都相當重要! 就好似為肌膚注氧咁,  可以加速新陳代謝; 收細毛孔; 增強細胞修復能力; 改善暗黃膚色! 屋企都可以為肌膚注氧! 就係 Bikendo美研堂 「高度注氧炭酸水素水面膜」! 一盒有四包,  一星期為肌膚注氧2次就最好! 高度注氧炭酸…