tag "居食屋"

中環周末搵位易之選 – 居食屋「和民」

中環有超多美食, 但好多都要排長龍…  星期六晚估唔到位於萬宜大廈既和民咁易搵位 和風煙肉&雜菌批薩 (HK$55) 點左份和風煙肉&雜菌批薩,  其實就係Carbonara 既Pizza版,  有煙肉磨菇, 鋪上白芝士香草而焗成,  都幾好味, 不過就細塊左少少…. 壽司卷盛 …