tag "kayu"

炎夏露腰!

說到至潮渡假look,一定係crop top! 今季留意到這種長一點的crop top, 好似不難穿,我也不防大膽一試! 造型以紅色為主,我認為穿crop top,下身搭配係非常重要,偶一不謹會顯腰粗,但適當地穿,會突顯缐條!所以選擇了‘直條’!視覺上帶點拉長的效果,如果好似我有點小肚的話,下身最好穿高腰,一方面腿視覺…