Latest
Hot Post

?絲打愛些牙? 運動自然妝

之前接受媒體訪問都分享過我的運動妝容,近日都收到一些絲打?PM再細問一下心得,雖然唔係MUA,但都以用家角度跟絲打們分享一下 呢個幾星期都分享過我試用Bobbi Brown的兩個?新品- Skin Foundation Cushion Compact (活肌遮瑕氣墊粉底) & Nourishing Lip Co…